Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy MIRMAT MOLIŃSKI MIROSŁAW

Za pośrednictwem sklepu internetowego www.2cv-shop.pl  przetwarzane są dane i informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej, zwane też danymi osobowymi. Dla firmy Mirmat Moliński Mirosław niezwykle ważne jest, aby obchodzić się z danymi osobowymi w należycie staranny sposób. Dlatego są one przez nas przetwarzane i chronione przy zachowaniu najwyższej staranności. Firma MIRMAT przetwarza dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przy przetwarzaniu danych przestrzegamy więc wymogów określonych w tym rozporządzeniu. Oznacza to między innymi, że:

 • wyraźnie informujemy, w jakich celach przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • ograniczamy gromadzone przez nas dane osobowe wyłącznie do tych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 • zwracamy się do Państwa wcześniej o wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadkach, gdy wymagane jest uzyskanie takiej zgody;
 • podejmujemy odpowiednie środki ochrony w celu ochrony Państwa danych osobowych i takiej samej ochrony wymagamy od podmiotów, które na nasze zlecenie zajmują się przetwarzaniem tych danych;
 • przestrzegamy Państwa praw dotyczących Państwa danych osobowych.

Firma MIRMAT jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych. W naszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy oraz do jakich celów są one używane. Dlatego zalecamy Państwu uważne zapoznanie się z zawartymi tu informacjami.

Wykorzystywanie danych osobowych

Podczas korzystania z naszego serwisu internetowego są od Państwa uzyskiwane różnego rodzaju dane, w tym również dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które są nam przekazywane bezpośrednio przez Państwa w ramach świadczenia żądanych przez Państwa usług, lub też dane, w odniesieniu do których w chwili ich podawania oczywiste jest, że przekazują nam je Państwo w celu ich przetwarzania. Dane osobowe mogą też być przetwarzane w celu spełniania obowiązku wynikającego z prawa lub dochowania należytej staranności. Do celów określonych w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności korzystamy z następujących danych:

 • nazwisko, adres, miejsce zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres do faktury,
 • adres doręczenia,
 • adres e-mail,
 • dane dotyczące płatności,
 • obywatelstwo,
 • data urodzenia,
 • adres IP,
 • dane firmy,
 • wykaz zamówień/wcześniejszych zakupów,
 • numer klienta i użytkownika,
 • dane do logowania,
 • numer wpisu w rejestrze spółek handlowych,
 • dane kredytowe/fiskalne,
 • dane dotyczące oszczędności/programów lojalnościowych,
 • inne dane osobowe przekazywane nam aktywnie przez Państwa, np. poprzez utworzenie profilu na tej stronie internetowej, w korespondencji lub kontaktach telefonicznych.

Rejestracja

Aby móc korzystać z niektórych elementów naszego serwisu internetowego, muszą się Państwo uprzednio zarejestrować. Po rejestracji zachowujemy podane przez Państwa dane osobowe za pośrednictwem przypisanej przez nas nazwy użytkownika. Zachowujemy te dane, aby nie musieli Państwo za każdym razem ponownie podawać swoich danych i byśmy mogli się z Państwem kontaktować w ramach wykonania przez nas zawartej umowy.
Nie będziemy udostępniać danych powiązanych z Państwa nazwą użytkownika żadnym osobom trzecim, chyba że będzie to niezbędne w ramach wykonania zawartej z Państwem umowy lub też będzie to wymagane prawem. W razie podejrzenia oszustwa lub nadużycia związanego z naszym serwisem internetowym, możemy przekazać dane osobowe uprawnionym do tego władzom.

Dostęp do platformy

Za pośrednictwem naszej platformy mogą Państwo uzyskać dostęp do strefy administratora, gdzie można uzyskać wgląd w swoje dane i zażądać ich zmiany.

Kontakt

Oprócz przekazywania Państwu informacji poprzez naszą stronę internetową możemy też powiadamiać Państwa o naszych produktach i usługach za pośrednictwem:

 • poczty,
 • poczty elektronicznej,
 • telefonu.

Prośby o kontakt

Za pośrednictwem naszego serwisu internetowego można zwracać się do nas z pytaniami, wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy. Abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytanie, na formularzu konieczne będzie podanie różnych danych. Sami Państwo decydują, jakie dane o sobie nam przekazują. Przesyłane nam informacje będą przechowywane przez czas potrzebny na udzielenie przez nas kompletnej odpowiedzi i zakończenie Państwa sprawy. Czas ten będzie zależny od rodzaju pytania zawartego w formularzu lub treści Państwa e-maila.

 

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim (podmiotom zajmującym się przetwarzaniem danych).

Firma MIRMAT udostępnia Państwa dane osobowe różnym osobom trzecim, gdy jest to konieczne na potrzeby wykonania umowy i aby wywiązać się z obowiązku prawnego. Z podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych, zawieramy umowy o przetwarzanie danych lub dokonujemy wspólnych uzgodnień, aby zapewnić taki sam poziom zabezpieczenia Państwa danych i utrzymania ich w poufności. Firma MIRMAT pozostaje przez cały czas odpowiedzialna za przetwarzanie przekazanych w ten sposób danych.

Cookies (ciasteczka)

W naszym serwisie internetowym używamy pików cookies. Pliki cookies są też zamieszczane przez osoby trzecie, których treści/aplikacje można znaleźć w naszym serwisie.

Gdy odwiedzają Państwo nasz serwis po raz pierwszy, wyświetla się powiadomienie wyjaśniające, dlaczego używamy z ciasteczek. Dalsze korzystanie z naszych stron oznacza, że akceptują Państwo fakt zamieszczania przez nas plików cookies.

Mogą też Państwo zawsze zablokować ciasteczka w swojej przeglądarce internetowej, jednak może to zakłócić sprawne działanie naszego serwisu.

Z osobami trzecimi, które zamieszczają swoje ciasteczka, poczyniliśmy uzgodnienia co do korzystania z plików cookies i aplikacji. Jednak nie mamy pełnej kontroli nad tym, jak dostawcy tych aplikacji wykorzystują pliki cookies po ich odczytaniu. Więcej informacji na temat tych aplikacji i sposobu korzystania przez nich z ciasteczek można znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności odnośnych osób trzecich (uwaga: mogą one być regularnie zmieniane).

Ochrona

Podejmujemy środki ochrony, aby ograniczyć niewłaściwe wykorzystanie i nieuprawnione korzystanie z danych osobowych. Do środków tych należą w szczególności:

 • ochrona dostępu do danych osobowych za pomocą nazwy użytkownika i hasła;
 • zapisywanie otrzymanych danych w osobnym, zabezpieczonym systemie;
 • zapewnienie fizycznych środków bezpieczeństwa dla ochrony dostępu do systemów, w których przechowywane są dane osobowe;
 • korzystanie z bezpiecznych połączeń internetowych (SSL) zapewniających ochronę informacji przekazywanych pomiędzy Państwem a naszą stroną.
 • zabezpieczenie strony internetowej szyfrowanym protokołem HTTPS;
 • kodowane wysyłanie i przechowywanie danych.

Okres przechowywania danych

Opisane powyżej dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny do dostarczenia Państwu żądanych usług lub do czasu, gdy nie będą już adekwatne, istotne i nienadmierne w stosunku do celu, w jakim były gromadzone bądź następnie przetwarzane. Następnie przechowujemy dane jeszcze przez maksymalnie pięć lat na potrzeby statystyczne lub administracyjne. Następnie dane osobowe są usuwane, o ile nie ma wymogu prawnego ich dalszego przechowywania (np. podatkowego obowiązku zachowania przez siedem lat danych dotyczących płatności).

Strony internetowe osób trzecich

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności nie obowiązuje w odniesieniu do stron internetowych osób trzecich, które są powiązane z naszym serwisem za pomocą linków. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że te osoby trzecie będą się obchodziły z Państwa danymi osobowymi w godny zaufania, bezpieczny sposób. Przed wejściem na te strony internetowe zalecamy więc zapoznanie się z ich zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

Zmiany w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Zalecamy więc regularne sprawdzanie jego treści, aby na bieżąco dowiadywać się o zmianach.

Wgląd do Państwa danych i związane z nimi wnioski

W sprawie pytań dotyczących naszego oświadczenia o ochronie prywatności lub też wglądu i wprowadzenia zmian (lub usunięcia) Państwa danych osobowych mogą się Państwo zawsze z nami kontaktować za pomocą podanych poniżej danych.

Mogą Państwo przesłać do nas wniosek o umożliwienie wglądu w swoje dane, wprowadzenie do nich zmian lub ich usunięcie. Można też przesłać do nas wniosek o eksport danych wykorzystywanych przez nas za Państwa zgodą lub też zgłosić wniosek z uzasadnieniem o ograniczenie przetwarzania przez nas Państwa danych.

Aby zapobiec nadużyciom, możemy przy tym poprosić o potwierdzenie Państwa tożsamości. W przypadku, gdyby chodziło o wgląd w dane osobowe powiązane z plikiem cookie, winni Państwo przesłać wraz z wnioskiem kopię tego pliku. Można go znaleźć w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Jeśli Państwa dane osobowe się nie zgadzają, mogą Państwo zawnioskować do nas o ich zmianę lub usunięcie. Nie przychylamy się do wniosków, jeśli zawarte w nich żądania są niemożliwe do wykonania lub też wymagają podjęcia nieproporcjonalnie dużych starań.

Mogą Państwo kierować swoje pytanie lub wnioski do:

www.2cv-shop.pl

Mirmat Moliński Mirosław
Parkowo 59

64-608 Parkowo
tel. +48506057745
E-mail: kontakt@2cv-shop.pl

Urząd ds. ochrony danych osobowych

W razie, gdyby mieli Państwo skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, zapewnimy Państwu dalszą pomoc. Na podstawie przepisów o ochronie prywatności mają też Państwo prawo do wniesienia skarg związanych z przetwarzaniem tych danych do instytucji zajmującej się ochroną danych osobowych. Można w tym celu skontaktować się z Urzędem ds. ochrony danych osobowych.

 

Waluty
Wersje językowe
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl